Na obecnym rynku budowlanym można znaleźć dziesiątki swoistych materiałów budowlanych. Czy można podzielić dane materiały budowlane i jak przedstawia się to rozróżnienie?
Najpierw trzeba ustalić właściwość, względem której będziemy rozróżniać dany materiał. Można tu wziąć po uwagę właściwości takie jak: stopień przeróbki surowca, przeznaczenie końcowe, zastosowanie w budynku, rodzaj tworzywa, pełnioną funkcję, pochodzenie, sposób otrzymywania. Są to tylko pewne z wielu kryteriów, wobec których możemy dokonać takiego podziału. Określaniem kryteriów jakie musi posiadać materiał, aby móc należeć do danej kategorii, zajmuje się Polska Norma. To ona określa wszystkie próby, jakie musi przejść materiał, aby zostać poprawnie zakwalifikowanym do odpowiedniej kategorii.
Dokładnie tak wygląda podział ,dostępnych na rynku, materiałów budowlanych. Oczywiście, nie jest to dokładny podział materiałów budowlanych, jednak pokazuje on najważniejsze zasady stosowane podczas klasyfikacji tych materiałów.