Trzeba myśleć o wszystkim w sposób rozsądny i trzeźwy, takiej rady udzielić może każdy, kogo życie zdążyło w jakimś większym stopniu doświadczyć Jeśli nie ma się rozsądnego i praktycznego podejścia do wielu dziedzin działalności człowieka, może się okazać że gdzieś po drodze pojawił się poważny błąd. Tak jak fakt, Że Projekty wod-kan Trójmiasto zleciło i przeprowadziło, wiąże się nie tylko z rzeczoną budową Te systemy nie tylko trzeba postawić kosztem wielkiego nakładu pracy wielu ekip budowlanych i znaczącej ilości publicznych funduszy. Rozsądek nakazuje żeby, skoro właśnie dlatego Projekty wod-kan Trójmiasto zleciło żeby otrzymać gotowy produkt i móc być w stanie go użytkować w jak najdłuższym czasie w satysfakcjonujący sposób, że trzeba o to następnie zadbać. Dlatego właśnie nie można pozostawiać tego systemu samemu sobie, żeby po okresie nowości niszczał i coraz bardziej się zapuszczał, bo to powoduje zagrożenie dla ludzi, a skoro Projekty wod-kan Trójmiasto chciało, to chyba nie po to.