Rozwój małego dziecka.
Nauka przedszkolna najczęściej opiera się na zabawie. Ale prawdą jest, że mały człowiek powinien się wszechstronnie rozwijać. Są pewne normy, według których określamy, czy nasze dziecko prawidłowo się rozwija.
Przeważnie obserwujemy rozwój swojego dziecka, porównując jego osiągnięcia z osiągnięciami równolatków. Patrzymy na dzieci w przedszkolu, czy też w rodzinie i bezustannie porównujemy. Zadajemy sobie na przykład pytanie co powinien umieć 5 latek. Czasem może to doprowadzić do stresów i frustracji. Jednak nie jest to potrzebne, bo dzieci rozwijają się we własnym tempie.
Czasem w obserwacji pomagają wydawnictwa pedagogicznie. Wydawane są podręczniki nie tylko dla szkół, ale też dla niższych oddziałów, gdzie uczą się i bawią najmłodsze dzieci. W takich grupach obowiązuje właściwa, zatwierdzona przez pedagogów podstawa programowa.
W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości, czy znacznych opóźnień w rozwoju dziecka, wdrażane są programy pomocnicze. Najczęściej jednak z czasem wszystko się normuje.