Na obecnym rynku budowlanym można znaleźć setki swoistych materiałów budowlanych. Czy można dokonać podziału danych materiałów budowlanych i jak kształtuje się ten podział?
Na początku należy ustalić właściwość, względem której będziemy rozróżniać dany materiał. Można tu wyszczególnić właściwości takie jak: pochodzenie, stopień przeróbki surowca, rodzaj tworzywa, zastosowanie w budynku, sposób otrzymywania, przeznaczenie końcowe, pełnioną funkcję. Są to tylko pewne z wielu kryteriów, wobec których możemy dokonać takiego podziału. Określaniem właściwości jakie musi posiadać materiał, aby móc należeć do danej kategorii, zajmuje się Polska Norma. To ona określa wszelkie testy, jakie musi przejść materiał, aby zostać dopuszczonym do sprzedaży.
Tak właśnie wygląda klasyfikacja ,dostępnych w większości sklepów, materiałów budowlanych. Naturalnie, nie jest to dokładny podział materiałów budowlanych, jednak pokazuje on zasadnicze cechy, brane pod uwagę, podczas podziału tych materiałów.