W dzisiejszych czasach istnieją dziesiątki swoistych materiałów budowlanych. Jak można podzielić dane materiały budowlane i jak wygląda to rozróżnienie?
Wstępnie trzeba ustalić właściwość, względem której będziemy klasyfikować dany materiał. Można tu uwzględnić właściwości takie jak: pełnioną funkcję, pochodzenie, zastosowanie w budynku, stopień przeróbki surowca, sposób otrzymywania, rodzaj tworzywa, przeznaczenie końcowe. Są to tylko nieliczne z wielu kryteriów, wobec których możemy dokonać takiego rozróżnienia. Określaniem warunków jakie musi posiadać materiał, aby móc zaliczać się do danej kategorii, zajmuje się Polska Norma. To ona określa wszystkie próby, jakie musi przejść materiał, aby zostać poprawnie zakwalifikowanym do odpowiedniej kategorii.
Tak właśnie wygląda podział ,dostępnych w wielu sklepach, materiałów budowlanych. Naturalnie, nie jest to dokładny podział materiałów budowlanych, jednak pokazuje on zasadnicze cechy, brane pod uwagę, podczas podziału tych materiałów.