Powrót do sprawności.

Każdy z nas podczas całego swojego życia chciałby cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją. Jednak mało który człowiek do końca swoich dni pozostaje w pełni sprawny. Ulegamy wypadkom, przechodzimy choroby, po których potrzebna jest niejednokrotnie długa rehabilitacja. Niejednokrotnie zdarza się również, że niepełnosprawność zarówno ruchowa jak również psychiczna jest wrodzona. Aby przywrócić możliwie najlepszą w danej sytuacji sprawność podejmuje się działania rehabilitacyjne. Skuteczność tego typu działań jest ściśle uzależniona od wczesności ich zapoczątkowania. Rehabilitacja dzieci jest jednym z trudniejszych, ale jednocześnie ważniejszych sposobów przywracania małych pacjentów do całkowitej lub częściowej sprawności. Rehabilitacja jest działaniem kompleksowym, stanowiącym zespół czynności mających na celu przywrócenie pełnej (możliwie najwyższej do osiągnięcia) sprawności fizycznej lub psychicznej człowieka. Ma ona na celu pomoc w normalnym funkcjonowaniu danej osoby w społeczeństwie, a więc umożliwić pracę i wykonywanie innych czynności, a także kontakty z innymi ludźmi. Czas trwania rehabilitacji jest uzależniony od stanu pacjenta. Im większy jest poziom niepełnosprawności tym dłuższy i intensywniejszy jest wymagany proces leczenia.
Zgodnie z definicją profesora Degi, twórcy polskiej szkoły rehabilitacji, rehabilitacja jest „procesem medyczno-społecznym, który dąży do zapewnienia osobom niepełnosprawnym godziwego życia w poczuciu pożyteczności społecznej i bezpieczeństwa społecznego oraz zadowolenia”.