Analiza lokalnego rynku nieruchomości to szereg najróżniejszych aspektów, które należy brać pod uwagę. Pierwszymi czynnikami, które powinniśmy dokładnie przeanalizować jest położenie lokalnego rynku. Liczebność populacji, prognozy demograficzne mają tutaj znaczenie. Tak samo ważne są szlaki komunikacyjne, które przebiegają w najbliższej okolicy. Koniecznie należy dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja dotycząca migracji. Czy więcej osób emigruje czy migruje z lokalnego rynku nieruchomości? Rozwój lokalnego rynku nieruchomości zależy w dużej mierze od władz miasta. Jeżeli lokalni włodarze prowadzą inwestycje przekładające się na rozwój okolicy, rynek nieruchomości automatycznie staje się jeszcze bardziej atrakcyjny, warto w niego inwestować.  Szczególną uwagę należy zwrócić na obszary, które podawane są rewitalizacji. Takich obszarów znajduje się bardzo dużo na terenach dużych miast. W przyszłości mogą być bardzo atrakcyjne z punktu widzenia inwestora z branży nieruchomości. Takich terenów nie brakuje zwłaszcza na terenach Górnego Śląska.