O tym, czy lokalny rynek nieruchomości jest atrakcyjny, decyduje kilka czynników. Przy ocenie jego potencjału warto brać pod uwagę na przykład to, czy w pobliżu nie znajdują obiekty o większym znaczeniu. Do takich obiektów zalicza się lotniska, bazy wojskowe, stadiony sportowe, obiekty kulturowe czy też obiekty sakralne, szczególnie te będące obiektem pielgrzymek. Na atrakcyjność lokalnego rynku nieruchomości ma wpływ jeszcze kilka innych aspektów. Kwestie bezpieczeństwa odgrywają tutaj kluczową rolę. Sprawdzenie, jak wygląda poziom bezpieczeństwa mieszkańców regionu, przeanalizowanie wskaźników przestępczości oraz zbadanie nastrojów społecznych dadzą wiarygodną odpowiedź na to, czy na określonym terenie ludzie czują się bezpiecznie, czy nie boją się wychodzić z domów. Naturalną rzeczą jest to, że obszary wolne od przestępczości uchodzą za bardziej atrakcyjne z punktu widzenia inwestycji w nieruchomości. Im większe bezpieczeństwo, tym automatycznie cena nieruchomości wzrasta. Takie tendencje są zauważalne na całym świecie.