W dzisiejszych czasach istnieje wiele różnych materiałów budowlanych. Jak można rozróżnić dane materiały budowlane i jak wygląda ta klasyfikacja?
Wstępnie należy ustalić cechę, względem której będziemy klasyfikować dany materiał. Można tu wziąć po uwagę właściwości takie jak: pochodzenie, sposób otrzymywania, stopień przeróbki surowca, zastosowanie w budynku, pełnioną funkcję, przeznaczenie końcowe, rodzaj tworzywa. Są to tylko pewne z wielu kryteriów, wobec których możemy dokonać takiego rozróżnienia. Określaniem warunków jakie musi posiadać materiał, aby móc zaliczać się do danej kategorii, zajmuje się Polska Norma. To ona określa wszystkie testy, jakie musi przejść materiał, aby zostać poprawnie przypisanym do odpowiedniej kategorii.
Tak właśnie kształtuje się podział ,dostępnych na rynku, materiałów budowlanych. Naturalnie, nie jest to dokładny podział materiałów budowlanych, jednak uwzględnia on podstawowe zasady stosowane podczas podziału tych materiałów.