Na dzisiejszym rynku budowlanym znajdują się setki różnych materiałów budowlanych. Jak dokonać podziału danych materiałów budowlanych i jak kształtuje się ta klasyfikacja?
Wstępnie trzeba ustalić cechę, względem której będziemy rozróżniać dany materiał. Można tu wyszczególnić właściwości takie jak: zastosowanie w budynku, rodzaj tworzywa, pełnioną funkcję, sposób otrzymywania, stopień przeróbki surowca, przeznaczenie końcowe, pochodzenie. Są to tylko pewne z wielu kryteriów, wobec których możemy dokonać takiego podziału. Określaniem właściwości jakie musi posiadać materiał, aby móc należeć do danej kategorii, zajmuje się Polska Norma. To ona określa wszystkie kontrole, jakie musi przejść materiał, aby zostać poprawnie przypisanym do odpowiedniej kategorii.
Tak właśnie prezentuje się klasyfikacja ,dostępnych na rynku, materiałów budowlanych. Oczywiście, nie jest to uwzględniający wszelkie aspekty podział materiałów budowlanych, jednak uwzględnia on główne zasady stosowane podczas podziału tych materiałów.