Zależnie od wielkości dawki spożytego alkoholu pojawiają się mniej lub bardziej nasilone objawy, zwłaszcza ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Najmniejsze stężenia, przy których pojawiają się pierwsze objawy, to 0,05% (we krwi), polegające na osłabieniu dokładności procesów myślowych, nieznacznych opóźnieniach reakcji na bodźce zewnętrzne. Ma to duże znaczenie dla wykonywania precyzyjnej pracy, prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi różnych skomplikowanych urządzeń. Przy stężeniach we krwi 0,1?0,2% występują wyraźne objawy ?odhamowania”, polegające na pobudzeniu, podnieceniu psychoruchowym (euforia), pojawiają się zaburzenia koordynacji ruchowych. Przy stężeniach około 0,3% następują dalsze zaburzenia: wyraźne upośledzenie równowagi, chwiejny chód, podwójne widzenie, przy stężeniach 0,4% zmniejsza się wyraźnie napięcie mięśniowe i występuje sen. Już to stężenie, a szczególnie 0,5 ? 0,6% staje się niebezpieczne ze względu na możliwość porażenia ośrodka oddechowego. Występują osłabienie i następnie utrata odruchów, znaczny spadek ciśnienia tętniczego, osłabienie pracy serca, obniżenie temperatury ciała (objawy śpiączki).