Mimo licznych narzekań społeczeństwa trzeba powiedzieć, że Polska jest krajem, gdzie wciąż przybywa ludzi bogatych. Osób, które zgromadziły już jakiś kapitał i pragną go dobrze zainwestować. Zdaniem wielu Polaków rynek nieruchomości podobnie, jak złoto jest najpewniejszą formą lokaty kapitału. Z raportu IHH wynika, że najbardziej zyskowną formą inwestycji są nieruchomości, złoto i fundusze inwestycyjne. Dlatego coraz częściej Polacy nabywają nie tylko nieruchomości mieszkalne, lecz także np. powierzchnie biurowe. Trzeba tylko wiedzieć, w jakim mieście najlepiej zainwestować swój kapitał. O tym, czy warto inwestować w nieruchomości możemy usłyszeć głosy poświadczające, jak i przeczące. Jednak analitycy rynku nieruchomości przekonują, że warto nabywać lokale na sprzedaż, lub pod wynajem. Jenak, jak każda forma handlu, taka inwestycja opatrzona jest ryzykiem i nie każdy jest na tyle odważny, by rzucić się na głęboką wodę. Lecz na ogół wygrywa ten, kto ryzykuje. Jednak trudno radzić w kwestii dużych inwestycji.