Każdy z nas ma pewne pojęcie o teorii architektury. Uczyliśmy się na ten temat w szkole i bardzo wielu z nas zachowało w pamięci pewne ciekawe informacje na temat tej dziedziny sztuki. W tym tekście pragnę nieco odświeżyć wiedzę czytelników i przedstawić trzy reguły, które wyróżnił Witruwiusz, jako cechy dobrego budynku.
Pierwszą z nich jest trwałość. Można określić budowlę trwałą wtedy, gdy fundament zostanie opuszczony aż do twardego gruntu. Wybór materiałów musi być ponadto troskliwy i niezbyt oszczędny.
Nieruchomości budynkowe muszą być ponadto użyteczne. Rozkład budynków musi być dostosowany do przeznaczonej mu funkcji. Ułożenie poszczególnych budowli powinno być także dostosowane do miejsca ich wykonania, co ma znamienne znaczenie praktyczne.
Ostatnią cechą podaną przez Witruwiusza jest piękno. Budynek powinien być powierzchownie przyjemny w zmysłowym odbiorze.
Jeśli te trzy cechy są spełnione, wtedy możemy mówić, że architektura budowli jest idealna oceniając przez pryzmat teorii Witruwiusza.