Lokale samodzielne stanowiące odrębną nieruchomość położone są w obrębie budynku macierzystego, którym jest nieruchomość wspólna. Przypisany jest do niego odpowiedni udział. Nazywamy ten typ zależności współwłasnością i nie może on zostać zniesiony. W dalszej części tekstu wyróżnione zostaną rodzaje samodzielnych lokali.
Pierwszy z nich to mieszkanie. Musi on spełniać odpowiednie wymogi, które stanowią dlań przepisy. W praktyce bardzo wiele mieszkań mieszczących się w starszych budynkach nie spełnia tych wymagań, co nie pozwala ich zaklasyfikować jako lokali mieszkalnych, jeśli architektura budynku nie zostanie w szczególny sposób zmodyfikowana.
Kolejny typ, który można wydzielić to lokale użytkowe. Są one zazwyczaj przeznaczone pod konkretną usługową działalność taką jak handlowa, bankowa i tak dalej. Lokal może również zostać wydzielony i stać się nieruchomością lokalową.
Ostatnim z ważniejszych typów lokali samodzielnych są garaże. Ten rodzaj nie wymaga szczególnego komentarza, ponieważ zapewne każdy z czytelników wie, czym jest garaż.