Sztuka, nauka, technika, projektowanie, budowanie, to zwroty określające jedną dziedzinę, którą jest architektura. Zajmuje się ona planowaniem i projektowaniem formy i przestrzeni w taki sposób, by odzwierciedlały funkcjonalne, techniczne, środowiskowe, społeczne, a także estetyczne założenia. Architektura wymaga umiejętności łączenia materiałów i technologii. A także artystycznej gry światłocieniem i kształtem. By architektura była tworzona musi istnieć znajomość pragmatycznych aspektów wznoszenia budowli: kosztorysy, znajomość prawa budowlanego, koordynacja pracy, oraz wszelkie działania administracyjne. A także dokumentacja określająca całą strukturę budowlaną. Istnieją różne typy architektury np. architektura sakralna, architektura mieszkalna, architektura rządowa, architektura rekreacyjna, architektura edukacji i pożytku publicznego, architektura komercyjna i industrialna, czyli wyrażająca własną osobowość. Powstała architektura powinna spełniać kilka warunków: być trwała, użyteczna i piękna.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.