W dzisiejszych czasach istnieją dziesiątki swoistych materiałów budowlanych. Czy można dokonać podziału danych materiałów budowlanych i jak prezentuje się ten podział?
Najpierw trzeba ustalić właściwość, względem której będziemy klasyfikować dany materiał. Można tu uwzględnić właściwości takie jak: pochodzenie, stopień przeróbki surowca, przeznaczenie końcowe, sposób otrzymywania, rodzaj tworzywa, zastosowanie w budynku, pełnioną funkcję. Są to tylko pewne z wielu kryteriów, wobec których możemy dokonać takiego rozróżnienia. Określaniem warunków jakie musi posiadać materiał, aby móc zaliczać się do danej kategorii, zajmuje się Polska Norma. To ona określa wszelkie badania, jakie musi przejść materiał, aby zostać poprawnie przypisanym do odpowiedniej kategorii.
Tak właśnie prezentuje się podział ,dostępnych w wielu sklepach, materiałów budowlanych. Naturalnie, nie jest to uwzględniający wszelkie aspekty podział materiałów budowlanych, jednak pokazuje on główne zasady stosowane podczas podziału tych materiałów.