Jest to najsilniej działająca grupa neuroleptycznych leków pochodnych fenotiazyny, daje ona jednak również najsilniej zaznaczone objawy niepożądane (z wyjątkiem może słabiej zaznaczonego działania a-adrenolitycznego i w związku z tym słabego działania hipotensyjnego). Grupa t-n działa też na ogół słabiej uspokajająco i nasennie w porównaniu z pochodnymi alifatycznymi czy piperydynowymi. Wiele leków z tej grupy zaliczane jest przez klinicystów do tzw. neuroleptyków pobudzających, czyli nie hamujących stanów pobudzenia, a nawet nasilających je przy dłuższym podawaniu. Perfenazyna (Perphenazine, Trilafon) jest lekiem o kilkakrotnie silniejszym działaniu neuroleptycznym od chloropromazyny. Bardzo słabo działa uspokajająco i słabo hipotensyjnie. Silniej od chloropromazyny działa cholinolitycznie. Dobre wyniki uzyskuje się szczególnie przy leczeniu katatonicznych i paranoidalnych postaci schizofrenii. Na ogół stosowana jest łącznie z innymi neuroleptykami (chloropromazyna, tio-rydazyna).