Rozwój 5-latka a wymagania programowe

Każdy nauczyciel przedszkola powinien znać możliwości 5-latków, aby dopasować do nich wymagania programowe oraz określić, czy dane dziecko nie odbiega bądź odbiega od tych wymagań.

W arkuszu diagnostycznym dojrzałości 5-latka należy uwzględnić:

 • Sprawność ruchową

 • Spostrzeganie słuchowe

 • Spostrzeganie wzrokowe

 • Sprawność rysowania

 • Sprawność rąk

 • Myślenie

 • Myślenie matematyczne

 • Mowę

 • Orientację w otoczeniu

 • Kontakty z dziećmi

 • Emocje i stosunek do działania

 • Charakterystyczne cechy

ROZWÓJ RUCHOWY

5-latki bardzo lubią ruch, choć maja jeszcze stosunkowo słabe mięśnie. Ponadto nie potrafią długo usiedzieć w jednym miejscu. Bardzo szybko męczą się 5-letnim dzieciom ręce, które są jeszcze dosyć krótkie.

5-latek potrafi:

 • Biegać, skakać, wspinać się na drabinki

 • Skakać na dwóch nogach przed siebie

 • Skakać na jednaj nodze w miejscu

 • Przejść po wąskiej dróżce o szerokości ok. 25 cm

 • Stać przez ok. 15 sekund z zamkniętymi oczami, nieruchomo na obu nogach

 • Zrobić samodzielnie trzy przysiady

 • Szybko wchodzić i schodzić ze schodów naprzemiennie (bez trzymania poręczy)

 • Zaczyna uczyć się jeździć na rowerze na dwóch kółkach

 • Samodzielnie rozebrać się

 • Ma kłopoty z samodzielnym ubieraniem się

 • Samodzielnie je łyżką i widelcem, sprzątać ze stołu

 • Umyć i wytrzeć twarz i ręce

 • Umyć zęby pod kontrolą

 • Uczesać włosy (nie na całej głowie)

 • Budować z klocków lego

 • Wylepiać z plasteliny

 • Nawlekać korale

 • Przyklejać naklejki

 • Drzeć papier na małe kawałki i wyklejać nim kontury

 • Przecinać nożyczkami papier i ciąć po prostej (początki)

 • Prawidłowo trzymać ołówek

 • Rysować linie pionowe, poziome lub ukośne

 • Odwzorować kółko, kwadrat, trójkąt, trapez, krzyżyk

 • Kolorować obrazki

 • Rysować rysunek zgodnie z podanym tematem (przybliżone części ciała, barwy podobne do rzeczywistych)

 • Odwzorowywać niektóre szlaczki

 • Malować kredkami, farbami, pędzlem

ROZWÓJ PSYCHICZNY

 1. Uwaga 5-latka jest:

 • Mimowolna (zmiany w otoczeniu przyciągają uwagę dziecka)

 • Krótkotrwała (skupia uwagę na wykonywanych czynnościach od kilku do kilkunastu minut)

 • Niepodzielna (dziecko 5-letnie koncentruje się tylko na jednej czynności)

 • Silna (dziecko przy wykonywaniu ważnej czynności często nie odbiera innych bodźców)

 1. Pamięć 5-latka jest:

 • Mimowolna (zapamiętuje przypadkowo to, co je ciekawi, a nie to co jest ważne, nie zawsze zapamiętuje to czego nauczyciel od niego wymaga)

 • Krótkotrwała w odniesieniu do mało ważnych informacji dla dziecka i długotrwała gdy informacje mają duży ładunek emocjonalny (baśnie, piosenki)

 • Mechaniczna (dziecko nie jest krytyczne wobec zapamiętanych wiadomości, zapamiętuje w sposób dosłowny)

 • Świeża (szybko zapamiętuje)

 • Mała gotowość pamięci (dopiero po dłuższej chwili dzieci wydobywają z pamięci informację, o która nam chodzi)

SPOSTRZEGANIE SŁUCHOWE

5-latek:

 • Lubi słuchać, gdy mu się czyta

 • Rozumie tekst, który mu się czyta

 • W wyuczonym wierszu odtwarza rymy

 • Potrafi podzielić zdanie trzy i czterowyrazowe na wyrazy (po ćwiczeniach)

 • Potrafi podzielić wyraz na dwie, trzy sylaby (po ćwiczeniach)

 • Potrafi wydzielić samogłoskę i spółgłoskę w nagłosie (po ćwiczeniach)

 • Nie wyodrębnia głosek w wygłosie

 • Potrafi tworzyć proste rymy

 • Potrafi pokazać w otoczeniu lub na obrazkach przedmioty, których nazwy zaczynają się da podana głoskę

 • Rozpoznawane są zależności czasowe (kolejność głosek, kolejność słów w mówieniu itp.)

SPOSTRZEGANIE WZROKOWE

5-latek:

 • Spostrzega w sposób przypadkowy, nieuporządkowany

 • Spostrzega do kilkunastu elementów na obrazkach

 • Nie spostrzega zależności przestrzennych między elementami obrazka

 • Spostrzega od 5 do ok. 8 różnic między podobnymi obrazkami

 • Spostrzega podstawowe części człowieka, ale nie spostrzega usytuowania ich względem siebie, ani podstawowych cech

 • Potrafi różnicować kształty liter drukowanych, cyfr, kształty podstawowych figur geometrycznych

 • Potrafi budować proste budowle według załączonego wzoru, odwzorować kwadrat z narysowaną przekątną

 • Poznawane są zależności przestrzenne (za, obok, nad, za, z tyłu, na górze, na dole, z prawej, itp.)

MYŚLENIE

5-latek:

 • Ma trudności z przyswajaniem wiadomości dotyczących przestrzeni i czasu, ale rozróżnia już pory roku

 • Potrafi porównywać pod katem różnic

 • Potrafi porównywać pod kątem podobieństw

 • Często myśli w sposób skojarzeniowy

 • Potrafi klasyfikować ze względu na dwa, trzy kryteria

 • Myśli myśleniem „życzeniowym”

 • Opiera się głownie na cechach wyglądu zewnętrznego

MYŚLENIE MATEMATYCZNE

5-latek:

 • Przelicza zbiór składający się z ok. 10 elementów

 • Rozumie pojęcia: więcej, mniej, tyle samo, ile (nie rozumie pojęć: o tyle więcej, o tyle mnie)

 • Potrafi na polecenie dokładać i zabierać (dodawać i odejmować) elementy zbioru, podając wynik liczy na konkretach

 • Ostatni liczebnik odnosi do wielkości zbioru

 • Nie rozwiązuje prostych zadań tekstowych

 • Nie rozumie jednostek miar

 • Rozpoznaje podstawowe figury geometryczne i jest osłuchany z ich nazwami

MOWA

W wieku 5 lat słownik dziecka znacznie powiększa się i jest uwarunkowany kulturowo. Dlatego też dzieci, którym czyta się książki znają o wiele więcej słów niż bierni słuchacze.

5-latek:

 • Nazywa czynności, sytuacje, opisuje za pomocą przymiotników

 • Prawidłowo wymawia głoski

 • Wypowiada się zdaniami, potrafi przedstawić przebieg zdarzenia, opisać co się stało, co zdarzyło się w przedszkolu itp.

 • Pyta się o nieznane słowa

 • Rozumie treść poleceń, rozumie podstawowe pojęcia dotyczące sytuacji w domu i w przedszkolu

EMOCJE

Dziecko w wieku 5 lat zaczyna rozumieć, że rodzice przyjdą po niego do przedszkola. Chce bawić się z rówieśnikami i dlatego coraz rzadziej obraża się, płacze i złości. Ponadto przewiduje reakcje dorosłych na skutki swojej działalności i próbuje pokonywać trudności, o ile nie przerastają znacznie jego możliwości.

Emocje 5-latka są:

 • Krótkotrwałe

 • Silne, gwałtowne, dziecko często nie może nad nimi zapanować

 • Spontaniczne, wyraziste

 • Zmienne

ROZWÓJ SPOŁECZNY

5-latek:

 • Bawi się w grupie, jest zapraszany do wspólnej zabawy

 • Próbuje bawić się zgodnie z innymi, bez ciągłych kłótni

 • Rzadziej obraża się i płacze

 • Mniej skarży

 • Zaczyna stosować się do poleceń skierowanych przez nauczyciela

 • Zaczyna przejmować się uczuciami swoich rówieśników

Ponadto należy pamiętać, że wiek powyżej 4 roku życia to:

 • Wiek fascynacji słowem

 • Faza grzecznego dziecka

 • Skrajne gwałtowne reakcje emocjonalne