Na obecnym rynku budowlanym można znaleźć setki różnych materiałów budowlanych. Jak dokonać podziału danych materiałów budowlanych i jak wygląda ta klasyfikacja?
Najpierw należy ustalić właściwość, względem której będziemy rozróżniać dany materiał. Można tu wyszczególnić właściwości takie jak: pełnioną funkcję, pochodzenie, przeznaczenie końcowe, sposób otrzymywania, stopień przeróbki surowca, zastosowanie w budynku, rodzaj tworzywa. Są to tylko nieliczne z wielu kryteriów, wobec których możemy dokonać takiego rozróżnienia. Określaniem kryteriów jakie musi posiadać materiał, aby móc należeć do danej kategorii, zajmuje się Polska Norma. To ona określa wszystkie kontrole, jakie musi przejść materiał, aby zostać dopuszczonym do użytku.
Tak właśnie kształtuje się klasyfikacja najczęściej spotykanych materiałów budowlanych. Naturalnie, nie jest to całkowity podział materiałów budowlanych, jednak ukazuje on zasadnicze zasady stosowane podczas klasyfikacji tych materiałów.