Poza mechanizmem nerwowym regulującym wydzielanie soku żołądkowego poprzez odruchy warunkowe i bezwarunkowe duża rolę w procesie wydzielania odgrywa również mechanizm humoralny. Zasadniczym czynnikiem wywołującym wydzielanie soku żołądkowego poprzez ten mechanizm jest swoisty hormon peptydowy, którego głównym miejscem wytwarzania w organizmie są specjalne komórki G (Mc Guiga), znajdujące się najliczniej w błonie śluzowej odźwiernika. Gastryna została uzyskana w stanie chemicznym czystym i określona jako heptadekapeptyd o masie cząsteczkowej 2114, istniejący w dwu postaciach jako gastryna I i II, różniących się jedynie obecnością estru siarczanowego tyrozyny w gastrynie II. Wyjaśniono budowę chemiczną gastryny u ludzi i wielu gatunków zwierząt. Poznano różne odmiany strukturalne tego hormonu, otrzymano jego analogi biologicznie czynne. Wszystkie zidentyfikowane dotychczas gastryny są peptydami. Ważną niezmiernie cechą gastryny jest to, że wszystkie jej aktywne postacie mają C-końcowy amid tetrapeptydu o sekwencji Trp-Met-Asp–Fen-NH2 i że sam ten aktywny tetrapeptyd wykazuje pełny zakres działania biologicznego całej cząsteczki gastryny.