Mózg jest główną jednostka kontrolną i centrum zarządzania organizmu. Działa jak komputer, ale nie jest to całą prawda o nim. Jest też siedliskiem naszych uczuć, marzeń i ambicji i jest ośrodkiem uczenia się, powstawania myśli i idei. Funkcjonowanie mózgu polega na zmianach elektrycznych i chemicznych zachodzących w neuronach. Mózg jest cały czas aktywny czy człowiek działa świadomie czy nie?ciała komórek nerwowych występują w grupach tworzących ośrodki wyspecjalizowane na przykład wzroku, słuchu, mowy czy kontroli mięśni. W zależności od źródła nadchodzących informacji, każdy ośrodek nerwowy albo zajmuje się nimi, albo przekazuje dalej do następnej części mózgu w celu ich przetworzenia. Mózg składa się z trzech elementów strukturalnych: przodomózgowia, śródmózgowia i tyłomózgowia. Przodomózgowie zajmuje się głównie przetwarzaniem danych otrzymywanych z narządów zmysłów; tyłomózgowie zawiera obszary odpowiedzialne za równowagę i koordynację pracy mięśni a ponadto przebiegają przez nie ścieżki nerwowe od i do rdzenia kręgowego oraz nerwy przekazujące informacje od głównych narządów organizmu; śródmózgowie zbudowane jest z włókien nerwowych łączących pozostałe części mózgu?