Ekologiczne domy Home for Life

Nie sztuką jest zbudować dom, sztuką jest go potem utrzymać! Nowoczesne technologie budowlane i architektoniczne dają jednak nadzieję na przyszłość. Energooszczędne domy, budowane w zgodzie z nurtem eko mogą stać się przyszłością budownictwa mieszkaniowego. W Polsce już buduje się domy o niskim zapotrzebowaniu na energię grzewczą i niejeden dom niskoenergetyczny jest w planach zarówno inwestorów indywidualnych jak i deweloperów. Ale technologia nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Obecnie, ciekawy projekt z zakresu budownictwa ekologicznego realizuje firma Velux, która do 2010 roku planuje zbudować 6 domów ekologicznych (Model Home 2020) w pięciu państwach.

W każdym kraju (w projekcie bierze udział Dania, Anglia, Francja, Niemcy i Austria) dom zostanie dopasowany architektonicznie do stylu panującego w danym kraju. Przez okres 6-12 miesięcy domy będzie można zwiedzać, a potem zamieszkają w nich normalne, zwykłe rodziny. Celem projektu jest analiza rzeczywistego zużycia energii po to, aby można było się przekonać, czy zastosowana technologia pozwala na nadanie domom Velux miana domów aktywnych – jest to możliwe tylko wtedy, kiedy zyski energii pozyskiwanej przez dom (np, z kolektorów) mogły zrównoważyć zarówno bieżące zużycie jak i energię która została wydana na stworzenie domu. Okres spłaty długu ekologicznego, firma musi udokumentować – stąd pomysł na domy pilotażowe.

Model Home 2020 to domy nowoczesne, komfortowe i tanie w eksploatacji – czy takie właśnie będą domy przyszłości?