Autyzm niejedno ma imię. To znaczy, że może u każdego człowieka objawiać się w inny sposób. Objawy zależą też od stopnia zaawansowania choroby. Inaczej będzie funkcjonowało dziecko lub człowiek dorosły, u którego występuje autyzm w łagodnej postaci. A inaczej będzie się zachowywała osoba dotknięta znacznym stopniem upośledzenia. Lecz niezależnie od stopnia rozwoju choroby konieczna jest dla dzieci z autyzmem terapia w przychodni psychologicznej. Przypadek autyzmu został opisany po raz pierwszy w 1943 roku, gdyż wcześniej na świecie nie była znana ta dolegliwość. Dotychczas nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co spowodowało rozwój tej bardzo destrukcyjnej dla osoby cierpiącej, jak i dla jej najbliższego otoczenia choroby. Posiadanie dziecka autystycznego wymaga od rodziców poświęcenia mu wiele uwagi, jak i posiadania ogromnej cierpliwości, oraz woli walki z chorobą. Poprzez taką walkę i współpracę z terapeutą można bardzo dużo wypracować. Ale poprawa nie nastąpi z dnia na dzień, lecz jest to proces długotrwały.