Kiedy szukamy skutecznych urządzeń do oczyszczania i bezpiecznego usuwania ścieków wytwarzanych w domu, to warto zainteresować się niepodważalnymi zaletami, jakie mają przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zastosowana w ich pracy technologia z powodzeniem wykorzystuje te same procesy samooczyszczania, jakie w naturze zachodzą w wodach powierzchniowych. Samo oczyszczanie jest wieloetapowe i wymaga użycia szeregu układów, które skutecznie zneutralizują wszystkie niebezpieczne substancje. Rozróżniamy dwa podstawowe typy tego rodzaju urządzeń, mechaniczne oraz biologiczne. Najczęściej używane są przydomowe oczyszczalnie ścieków drenażowe, tworzące funkcjonalny i wydajny system, składający się z wielu elementów. Jest to przede wszystkim dopływ ścieków, umożliwiający ich przepływ do zbiornika gnilnego, skąd po usunięciu większych zanieczyszczeń trafiają do rur drenażowych z wieloma otworami, a dalsze oczyszczenie następuje na tzw. polu filtracyjnym, czyli bezpośrednio w gruncie o odpowiednim stopniu przepuszczalności.