Jama ustna jest początkiem dwóch układów, a mianowicie układu oddechowego i trawiennego. Już tutaj właśnie rozpoczyna się trawienie pokarmu, jaki dostarczany jest d o organizmu. Pokarm zostaje tu rozdrobniony (pogryziony) i wymieszany ze śliną, wytwarzaną przez trzy pary dużych ślinianek przyusznych, podjęzykowych i podżuchwowych oraz małych umieszczonych na języku, podniebieniu i policzkach. Ślina to lepki przezroczysty płyn składający się głównie z wody,mucyny i amylazy ślinowej, czyli enzymu, który wymieszany z rozdrobnionym pokarmem podczas procesu żucia rozpoczyna już w jamie ustnej proces trawienia. Następnie przeżute kęsy pokarmu przez język przesuwane są do gardła i połykane i następuje ich dalsza droga. Jama ustna jest też częścią układu służącego do porozumiewania się, a więc mowy. To tutaj za pomocą ułożenia warg i języka nabierają kształtu słowa?w jamie ustnej oprócz już wymienionych elementów,a więc języka,policzków, ślinianek znajdują się oczywiście jeszcze zęby?komplet liczy sobie 32, ich głównym zadaniem jest urywanie kawałków pokarmu a następnie ich rozdrabnianie i miażdżenie, aby mogły wymieszać się ze śliną, która rozpoczyna trawienie.