Każda nowoczesna firma, której zależy na sprawnym zarządzaniu obiegiem dokumentacji w tym prawidłowym rozliczaniu faktur, powinna zastosować elektroniczny obieg faktur.
Takie rozwiązanie znacznie przyspieszy drogę służbową faktury zanim dotrze ona do osoby, która będzie mogła właściwie ją zaksięgować i prawidłowo, a co najważniejsze szybko rozliczyć.
Elektroniczny obieg faktur wymaga poniesienia pewnych kosztów początkowych, kupna odpowiedniego sprzętu komputerowego, skanerów i oprogramowania OCR i systemu księgowo- finansowego, ale szybko się one zwracają właśnie dzięki temu że faktury są przechowywane w formie elektronicznej, a nie w postaci licznych, zwiększających koszty, wydruków.
Elektroniczny obieg faktur powinien stać się w niedługim czasie standardem w firmach w Polsce, cieszy się także pełnym wsparciem Urzędu Skarbowego, dla którego jest to znaczne ułatwienie w przypadku kontroli, gdyż pozwala na szybkie odnalezienie właściwych dokumentów i dopiero wtedy ewentualny ich wydruk dla kontroli skarbowej.